Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Słownik psychologiczny

M

majaczenie alkoholowe
Stan dezorientacji, ze zmąceniem świadomości, któremu często towarzyszą halucynacje, złudzenia, mylna interpretacja zdarzeń i ogólne poczucie zagubienia oraz zmniejszona zdolność skupienia uwagi na bodźcach zewnętrznych, a także objawy somatyczne:…
mania
Wzmożenie nastroju, zupełnie nieadekwatne do sytuacji i okoliczności, które może zmieniać się od beztroskiej dobroduszności do niekontrolowanego podniecenia. Stanowi dobrego samopoczucia towarzyszy wzmożona energia, a co za tym idzie nadmierna…
marihuana
Narkotyk w postaci suszu z liści konopi indyjskich, często z dodatkiem łodyg i nasion. Aktywnym składnikiem marihuany jest THC. Marihuanę zazwyczaj pali się w postaci skrętów. Ze względu na dużą zawartość substancji smolistych, wypalenie jednego…
mechanizm iluzji i zaprzeczania
Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu rozpraszania i rozdwajania "Ja" oraz mechanizmu nałogowej regulacji emocji) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W świadomości osoby, u której rozwija się…
mechanizm nałogowej regulacji emocji
Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu rozpraszania i rozdwajania "Ja" oraz mechanizmu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznym modelu uzależnienia od alkoholu. Długotrwałe i intensywne picie alkoholu powoduje…
mechanizm obronny
termin stosowany wobec różnego rodzaju trwałych wzorców zachowań, których celem jest obrona świadomości przed treściami wzbudzającymi niepokój. (…) termin ten powinien być zarezerwowany dla procesów (lub zachowań) nieświadomie motywowanych,…
mechanizm rozpraszania i rozdwajania
Jeden z trzech mechanizmów uzależnienia (obok mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz mechanizmu iluzji i zaprzeczania) w psycho-bio-społecznej koncepcji uzależnienia od alkoholu. W strukturze "Ja" osoby uzależnionej powstaje mechanizm,…
mechanizmy uzależnienia
zobacz: psycho-bio-społeczny model uzależnienia
mediacja
Pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu wspólnego porozumienia. Mediacja jest interwencją w toczące się negocjacje lub konflikt, podjętą przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej…
metadon
Syntetyczny lek opiatowy, stosowany w terapii zastępczej osób uzależnionych od heroiny. Może być podawany doustnie, co zmniejsza ryzyko zakażenia HIV wśród heroinistów; charakteryzuje się długim okresem działania. Sam metadon wywołuje również…
mobbing
Mobbing (od ang. mob - sfora, pospólstwo), zwany także psychoterrorem (H. Leymann), jest to trwające w czasie prześladowanie psychiczne jednostki przez inną osobę lub grupę osób, w celu jej destrukcji lub wyeliminowania z kolektywu pracy. Daje jej…
model Minnesota
Program leczenia alkoholizmu stworzony w Instytucie Johnsona w Minneapolis. Model ten opiera się na kilku założeniach: * alkoholizm jest chorobą - alkoholicy powinni być leczeni, a nie karani * alkoholizm jest chorobą chroniczną, która…
model salutogenetyczny
w przygotowaniu...
modelowanie
Większość technik i narzędzi NLP została wypracowana w drodze procesu zwanego "modelowaniem". Początkowym dążeniem twórców NLP było modelowanie efektywnych zachowań i poprzedzających je procesów kognitywnych (Grinder i Bandler skupili się…
molestowanie moralne
Podobnie jak mobbing, molestowanie moralne oznacza proces rozmyślnej destrukcji jednostki przez inną jednostkę lub grupę przy użyciu systematycznej i trwającej w czasie przemocy psychicznej. Autorka terminu (MF Hirigoyen), który powstał na gruncie…
molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne to wykorzystywanie własnej przewagi fizycznej lub psychicznej w celu zmuszenia innej osoby do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. zobacz również: molestowanie moralne Siuta J. red. (2005) Słownik Psychologii. Kraków,…
morfina
Alkaloid otrzymywany z maku lekarskiego. Nazwa pochodzi od syna greckiego boga snu, Morfeusza, który zsyłał marzenia senne. Działa jako środek uspokojający, przeciwbólowy, wywołujący euforię, senność i przynosi ulgę w bólu. Z morfiny można…
motywacja
Zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian to procesy motywacyjne. Procesy te ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem…

N

narcystyczna osobowość
zaburzenie osobowości cechujące się przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do przeceniania własnych rzeczywistych dokonań, ekshibicjonistyczną potrzebą uzyskiwania uwagi i podziwu, zaabsorbowaniem fantazjami o sukcesie, bogactwie, władzy,…
narcyzm
Termin ten zaczerpnięto z greckiego mitu o młodzieńcu nieszczęśliwie zakochanym w swoim własnym odbiciu. W najbardziej ogólnym rozumieniu: przesadne umiłowanie samego siebie. Termin ten może jednak przybierać różne znaczenia, w zależności od…

logo-z-napisem-białe