Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘D’

D

DDA
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to dorosłe osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. DDA doświadczają w dorosłym życiu trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej. Dzieci w rodzinach…
dekompensacja
Zapożyczony z terminologii funkcjonowania organicznego, termin "dekompensacja" oznacza załamanie się przejściowej ròwnowagi osiągniętej przez chorą część organizmu w drodze mechanizmòw adaptacji. W dziedzinie psychiki, za pomocą terminu…
delirium tremens
zobacz: majaczenie alkoholowe
depresja
W depresji pacjent najczęściej cierpi z powodu obniżonego nastroju, utraty zainteresowań i zdolności do radowania się, wzmożonej męczliwości a co za tym idzie - zmniejsza się jego aktywność. Do często spotykanych objawów należą: * osłabienie…
detoksykacja
Proces leczenia po odstawieniu nadużywanych substancji psychoaktywnych. Jako procedura kliniczna jest to proces bezpiecznego i skutecznego odstawiania substancji w sposób minimalizujący objawy zespołu abstynencyjnego Detoksykacja oznacza, że pacjent…
disulfiram
środek hamujący aktywność dehydrogenazy aldehydowej, co w obecności alkoholu powoduje nagromadzenie we krwi aldehydu octowego, co z kolei prowadzi do silnych reakcji awersyjnych obejmujących zawroty głowy, nudności, wymioty, pocenie się, pulsujący…
drgawki alkoholowe
Epizody drgawkowe zachodzące w czasie zespołu abstynencyjnego lub na skutek intoksykacji alkoholem (lub innym środkiem psychoaktywnym). Drgawki alkoholowe chrakteryzuje utrata przytomności i napięcie mięśni (z zanikiem czynności oddechowej), po czym…
drink standardowy
Ilość napoju alkoholowego zawierająca w przybliżeniu tę samą ilość etanolu (w gramach), niezależnie od typu napoju. Za standardowy drink uważa się 360 ml piwa, 120 ml wina lub 37 ml wódki. Każda z tych porcji zawiera w przybliżeniu taką samą ilość…
DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition) Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa diagnozy chorób psychicznych. W…
Dwanaście Kroków AA
Program opracowany przez AA, polegający na osiąganiu trzeźwości krokami. Dwanaście Kroków wywodzi się z praktycznych doświadczeń pierwszych członków AA, związanych z ich działaniami na rzecz osiągnięcia trzeźwości. Realizacja Kroków wymaga od…
Dwanaście Tradycji AA
Zasady, według któych działa wspólnota AA: 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików. 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg,…
dysforia
Zaburzenie nastroju przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje m.in. w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin dysforia jest antonimem euforii. Szewczuk…
dysleksja
Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla…
dziecko alkoholika (COA)
Osoba, której przynajmniej jedno z rodziców jest lub było alkoholikiem. Początkowo koncentrowano się na wpływie alkoholizmu rodziców na dzieciństwo i okres dorastania dziecka. Od lat osiemdziesiątych ważne stało się również zagadnienie dorosłych…

logo-z-napisem-białe