Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘U’

U

upośledzenie kontroli
obniżona zdolność do kontrolowania początku, ilości lub zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych przez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z kryteriów zespołu uzależnienia. Leksykon terminów. Alkohol i…
uraz psychiczny
Trudne sytuacje i wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, silne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne, niekoniecznie silne bodźce, niektóre…
urojenia
Zaburzenia treści myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze lub subkulturze opinii, przesądów,…
uzależnienie
Zespół uzależnienia można zdiagnozować, gdy w ciągu minionego roku wystąpiły co najmniej trzy z poniżej wymienionych zjawisk: 1) silne pragnienie lub poczucie przymusu zażycia substancji; 2) trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z…
uzależnienie behawioralne
zobacz:zachowania nałogowe
uzależnienie krzyżowe (ang. cross-dependence)
Termin farmakologiczny stosowany dla opisania zdolności jednej substancji (lub jednej klasy związków) do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji (lub klasy związków) i podtrzymywania w ten sposób stanu…
używanie eksperymentalne
zazwyczaj klika początkowych incydentów używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla określenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób nieregularny, wręcz incydentalny. Leksykon terminów. Alkohol i…

logo-z-napisem-białe