Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

05

Miło nam poinformować, że Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" i Poradnia Telefoniczna 116123 działają 24 h / 7 dni w tygodniu. Nasze działania są finansowane dzięki wsparciu KPRM i NASK PIB, który jednocześnie odpowiada za stronę techniczną projektu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu.

Informujemy, że IPZ w roku 23/24 nie prowadzi STU w ramach specjalizacji w psychoterapii uzależnień.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP uprzejmie informuje, że od dnia 19.12.23 r. do dnia 29.12.23 r. Sekretariat IPZ będzie nieczynny z powodu choroby pracowników.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Uprzejmie informujemy, że zwolniło się kilka miejsc na najbliższą edycję szkolenia Studium Pomocy Psychologicznej dla Par SPPdP I F 23. Osoby zainteresowane
prosimy o zapoznanie się z informacjami o szkoleniu i ewentualne zgłoszenie się za pomocą udostępnionego na końcu tekstu formularza.

Więcej informacji...

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju,
uwzględniając zalecenia Ministra Zdrowia,
Instytut Psychologii Zdrowia od 24 stycznia 2022 roku do odwołania pracuje tylko online.

W SPRAWACH PILNYCH MOŻNA DZWONIĆ
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00;
Księgowość: 691 849 909, m.polonska@ipz.edu.pl, j.wywrocka@ipz.edu.pl, e.makos@ipz.edu.pl;
Sekretariat - Danuta Pastoła: 785 705 618, d.pastola@ipz.edu.pl (szkolenie STU);
Sekretariat - Magdalena Tesarska: 603 254 393, m.tesarska@ipz.edu.pl (PSP, szkolenia SPPdP, SPPiIK);
Wydawnictwo: 608 608 498, idziewulska@ipz.edu.pl.
Wysyłka książek będzie miała miejsce raz w tygodniu.OGRÓD
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia
ul. J. Olbrachta 118 A. lok. 12
01-373 Warszawa

W związku z pandemią COVID-19 informujemy, że Ośrodek Ogród zachowuje wszelkie środki ostrożności epidemiologicznej.

Aktualnie w większości przypadków pracujemy online z pacjentami będącymi w procesie psychoterapeutycznym.

tel. 695 929 670

osrodek@ipz.edu.pl

Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia.

”Problemy DDA w bliskich relacjach – kierunki psychoterapii”
KONFERENCJA DDA
”Problemy DDA w bliskich relacjach – kierunki psychoterapii”
Nabór na szkolenie został zakończony

Zapraszamy do udziału w Konferencji DDA. Tym roku będzie ona poświęcona pracy terapeutycznej nad problemami w bliskich związkach osób pochodzących z rodzin z problemem uzależnień i dysfunkcyjnych z innych przyczyn.

W czasie zajęć zostaną przedstawione koncepcje i metody pracy nad problemami emocjonalnymi w takich związkach oraz pracy z parami. Podstawą teoretyczną zajęć jest teoria przywiązania, koncepcja integracyjnej psychoterapii Jerzego Mellibrudy oraz koncepcja psychoterapii DDA Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy.

Konferencja odbędzie się w dniach 21 - 23 czerwca br. w hotelu Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia.

W związku z nieotrzymaniem środków finansowych z KCPU Konferencja DDA w tym roku jest płatna. Koszt wraz z wyżywieniem i noclegiem wynosi 1 800 zł. Zaliczkę w wysokości 500 zł prosimy wpłacać do 15 maja na konto IPZ 32 1090 1056 0000 0001 0128 5123 z dopiskiem DDA.

Osoby, które zdecydują się wpłacić jednorazowo opłatę konferencyjną do 15 maja, otrzymają rabat w wysokości 15% – czyli opłata za konferencję będzie wynosiła 1500 zł.

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel. kontaktowy: 603 254 393.

Więcej...

Zapraszamy 25 maja 2024 r. na
Szkolenie PSPI
prowadzone przez
Prof. CMKP dra hab. Michała Lwa-Starowicza
i dr n. med. Izę Jąderek
pt. ABC seksualności pacjenta w pracy psychoterapeuty

W podmiotowym i holistycznym podejściu do psychoterapii nie da się pominąć kwestii seksualności pacjenta, która w fundamentalny sposób kształtuje doświadczanie siebie, poczucie własnej wartości, zawierane związki, relacje z otoczeniem, a także ważne wybory życiowe. Szkolenie ma na celu zapoznanie psychoterapeutów - praktyków z podstawowymi pojęciami dotyczącymi seksualności, poszerzenie rozumienia jej znaczenia w funkcjonowaniu człowieka z uwzględnieniem aspektów różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej; budowanie umiejętności rozmowy z różnymi grupami pacjentów na tematy związane z ich seksualnością oraz przedstawienie prostych interwencji mających na celu poprawienie relacji terapeutycznej i pomoc osobie doświadczającej trudności w sferze seksualnej

Więcej...

PRO inf. AKTUALNOŚCI html 7c1f1fb5

”Problemy DDA w bliskich relacjach – kierunki psychoterapii”
„Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”
Informujemy o zakończeniu naboru
BEZPŁATNE SZKOLENIE
PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO - PRO
„Warsztaty szkolące osoby uzależnione zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym w zakresie rozwijania umiejętności do wspierania w rozwoju oraz rozwiązywania trudności relacyjnych”
Nabór na szkolenie został zakończony

Program jest realizacją zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu terapii własnej zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym. Są to warsztaty szkolące, skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię uzależnień i aktualnie utrzymują abstynencję, jednak w dalszym ciągu mają trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych. Dzięki uczestnictwu w programie beneficjenci zdobędą kompetencje w zakresie zwiększenia poziomu samokontroli oraz samoświadomości w obszarze rozpoznawania własnych emocji i budowania relacji społecznych. Program rozwoju osobistego jest okazją do znacznej poprawy funkcjonowania uczestników szkolenia oraz zmniejszenia nasilenia zaburzeń, które mimo abstynencji nie pozwalają na pełne i satysfakcjonujące życie.

Szkolenie obejmuje 102 godziny, realizowane będzie w trzech sesjach po 4 dni w następujących terminach:
I sesja: 27-30.06.2024 r.; II sesja: 25-28.07.2024 r.; III sesja: 22-25.08.2024 r.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.

MIEJSCE SZKOLENIA: Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Kontakt: Iwona Dziewulska, tel. 603 254 393; 22 863-87-38, wew. 116.

Zapraszamy!

Więcej...

Polecamy książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!
„Jurek” Anny Dodziuk van Kooten

jurek mellibruda

„Jurek” Anny Dodziuk van Kooten

Trudno uwierzyć, że tyle mogło się zdarzyć dzięki jednemu człowiekowi: na lepsze zmieniło się życie setek tysięcy pojedynczych osób i rodzin, ale też całych grup i kategorii społecznych oraz zwykle bardzo opornych na zmianę instytucji, również państwowych.
To są czasy bez bohaterów, ale z tej zasady wyłamał się – czy to możliwe? – psycholog. Zwołał innych ludzi, żeby dokonać radykalnych przekształceń w bodaj najbardziej ponurym wycinku rzeczywistości społecznej: w leczeniu alkoholików, pomocy dla ich żon i dzieci oraz dla ofiar przemocy domowej…

Jerzy Mellibruda był wizjonerem, autorem i motorem napędowym niezliczonych projektów, a dla tysięcy ludzi – nauczycielem, mistrzem i przewodnikiem. I zmiana pod Jego przewodnictwem rzeczywiście nastąpiła. Jak mu się to udało?

W ofercie naszej Księgarni również komplet 4 zakładek z cytatami prof. Jerzego Mellibrudy.

Więcej…

Więcej…

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP
INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW
Informujemy o zakończeniu naboru na rok 2024/25
PROFESJONALNA
SZKOŁA PSYCHOTERAPII
im. Jerzego Mellibrudy

Zapraszamy do czteroletniej szkoły psychoterapii w ramach Integracyjnego Programu Szkolenia Psychoterapeutów umożliwiającego przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych. Cały Program zawiera 1400 godz., w tym część dydaktyczną PSP - 960 godz., 360 godz. stażu klinicznego w Ośrodku Psychoterapii IPZ lub w innym akredytowanym oraz 80 godz. indywidualnej psychoterapii własnej (IPZ może zaliczyć psychoterapię własną odbytą przed rozpoczęciem PSP).

Integracyjny Pogram Szkolenia Psychoterapeutów IPZ jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczymy praktycznej integracji koncepcji i metod specyficznych dla podejścia humanistycznego i poznawczo-behawioralnego, rozumienia funkcjonowania psychiki, umiejętności doboru strategii i procedur terapeutycznych do indywidualności pacjenta.
Program zawiera również: treningi - interpersonalny i intrapersonalny z wykorzystaniem technik terapii Gestalt oraz superwizję kliniczną, którą prowadzą certyfikowani superwizorzy psychoterapii.

Dyrektorem Szkoły jest Zofia Sobolewska-Mellibruda.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów od marca 2024 r.
Rozmowy kwalifikacyjne od kwietnia 2024 r.

Najważniejsze tematy – wykładów, warsztatów i seminariów:
A. PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA. B. DIAGNOZA KLINICZNA, ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I INNE ZABURZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. C. ROLA FARMAKOTERAPII W PSYCHOTERAPII. D. GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII I POSZUKIWANIE INTEGRACJI E. PLANOWANIE STRATEGII PSYCHOTERAPII. F. UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH I BUDOWANIA RELACJI. G. METODY I PROCEDURY TERAPEUTYCZNE - m.in. praca z lękiem, depresją, gniewem, autodestrukcją, śladami traum dziecięcych, zaburzeniami osobowości, interwencje poznawczo-behawioralne, techniki wyobrażeniowe i dramatyzacyjne, praca nad destrukcyjnymi schematami osobowościowymi. H. WARSZTATY PRACY WYBITNYCH PSYCHOTERAPEUTÓW - analiza filmów pokazujących psychoterapię prowadzoną przez Carla Rogersa, Fritza Perlsa, Alberta Ellisa, Jamesa Bugentala, Arnolda Lazarusa, Leslie Greenberga, Donalda Meichenbauma, Judith Beck, Jacqueline Persons, Mary Goulding, Irvina Yaloma, Jeffreya Younga. I. TRENINGI: INTERPERSONALNY i INTRAPERSONALNY z wykorzystaniem technik Terapii Gestalt. J. SUPERWIZJA KLINICZNA - prowadzą certyfikowani superwizorzy psychoterapii.

Opłata za PSP (część dydaktyczna – 960 godz.) wynosi:
I rok -13 500 zł, II rok - 13 500 zł, III rok - 13 500 zł, IV rok - 12 000 zł.
Łącznie - 52 500 zł (nie obejmuje egzaminu końcowego ani procedury kwalifikacyjnej).
Procedura kwalifikacyjna – 350 zł.

Koszty szkolenia
Wysokość opłat za studiowanie w PSP łącznie za realizację 35 sesji (960 godzin dydaktycznych) szkolenia wynosi 43 200 zł: za I rok - 13 500 zł, za II rok - 11 100 zł, za III rok – 11 800 zł, za IV rok – 6800 zł. Opłata z rozmowę kwalifikacyjną - 200 zł. Opłata za egzamin – 600 zł.

Terminy sesji dla I rocznika 2024/25:
Sesja I - 23-25.08.2024, Sesja II - 18-22.09.2024, Sesja III - 25-27.10.2024,
Sesja IV - 29.11-1.12.2024, Sesja V - 17-19.01.2025, Sesja VI - 14-16.02.2025,
Sesja VII - 7-9.03.2025, Sesja VIII - 4-6.04.2025, Sesja IX - 16-18.05.2025.

Harmonogram zajęć PSP rocznik I (W) 2023/24
Sesja I - 25-27.08.2023, Sesja II - 28.09-1.10.2023 (trening interpersonalny), Sesja III - 27-29.10.2023, Sesja IV - 24-26.11.2023, Sesja V - 12-14.01.2024, Sesja VI - 9-11.02.2024, Sesja VII - 8-10.03.2024 (prowadzenie grupy), Sesja VIII - 26-28.04.2024 (prowadzenie grupy), Sesja IX - 7-9.06.2024

Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i wysłanie jej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ilość miejsc jest ograniczona.

WIĘCEJ INFORMACJI można uzyskać w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia, tel.: 22 863 42 76, 22 863 87 38 w. 122, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz na stronie szkolenia.

Zapraszamy na
II Stopień Studium Pomocy Psychologicznej dla Par
Najbliższa edycja SPPdP II dla absolwentów I stopnia SPPdP rozpocznie się w marcu 2024

SPPdP II to zaawansowane szkolenie z zakresu pracy z parami, przeznaczone dla osób, które ukończyły I stopień SPPdP oraz pracują z parami (ważnym elementem szkolenia jest superwizja pracy). Osoby, które przejdą pomyślnie przez proces certyfikacji i zdadzą egzamin, otrzymają Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Zajęcia odbędą się w Warszawie, w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6.

Terminy zajęć SPPdP Poziom II w 2021/22:
I sesja - 27-28.11.2021, II sesja – 18-19.12.2021,
III sesja – 8-9.01.2022, IV sesja – 19-20.02.2022,
V sesja – 19-20.03.2022, VI sesja – 9-10.04.2022,
VII sesja – 14-15.05.2022, VIII sesja – 4-6.06.2022.

Więcej...

Informujemy o rozpoczęciu naboru na
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (SPPiIK I stopień 2024)
Szkolenie rozpocznie się w marcu 2024

SPPiIK I ma na celu zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.
Zapraszamy do udziału osoby zajmujące się pomocą psychologiczną lub przygotowujące się do jej udzielania, w szczególności absolwentów studiów wyższych z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, pomocy społecznej oraz studentów ostatnich roczników tych studiów.

Absolwenci otrzymują dyplom oraz zaświadczenie Kuratorium Oświaty.

SPPiIK I to 6 sesji 4-dniowych i jedna sesja 3-dniowa (czwartek godz. 11.00 do niedzieli godz. 14.00).
270 godzin szkolenia obejmuje: 2 treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Więcej...

Informujemy o rozpoczęciu naboru na
Studium Pomocy
Psychologicznej dla Par I
Najbliższa edycja SPPdP I F rozpocznie się w maju 2023 r.

Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami. Jest to program systematycznego szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla par lub chcących poszerzyć wiedzę w tym zakresie.

Szkolenie obejmuje 8 sesji (seminaria, warsztaty, wykłady). Dla osób, które ukończyły roczne Studium, istnieje możliwość szkolenia zaawansowanego (II stopień) obejmującego zajęcia o charakterze superwizyjnym oraz superwizję pracy własnej, połączone z certyfikacją i uzyskaniem rekomendacji IPZ PTP.
Opieka merytoryczna i koordynacja - Dorota Brewińska.

Terminy zajęć IX edycji SPPdP:
I sesja - 10-12.09.2021, II sesja – 8-10.10.2021,
III sesja – 26-28.11.2021, IV sesja – 17-19.12.2021,
V sesja – 7-9.01.2022, VI sesja – 18-20.02.2022,
VII sesja – 18-20.03.2022, VIII sesja – 8-10.04.2022.

Więcej...

Zapraszamy absolwentów SPPiIK I do udziału w VIII edycji
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ II stopień 2024
Szkolenie rozpocznie się 16 września 2022

Szkolenie ma na celu pogłębianie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Ukończenie szkolenia oznacza uzyskanie certyfikatu specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Szkolenie rozpocznie się 5-7.04.2024.
SPPiIK II to 6 sesji 3-dniowych od 15.00 w piątek do ok. 16.00 w niedzielę.

Terminy zjazdów SPPiIK II
(od 15.00 w piątek do ok. 16.00 w niedzielę)
:
I sesja - 16–18.09.2022, II sesja - 7-9.10.2022, III sesja - 4-6.11.2022, IV sesja - 8-11.12.2022, V sesja - 13-15.01.2023, VI sesja – 17-19.02.2023.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Niebieska Akademia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na kolejne edycje szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

EDYCJA LETNIA (2023) STACJONARNA
I sesja: 11-14 lipca 2023 r.
II sesja: 8-11 sierpnia 2023 r.
III sesja: 5-8 września 2023 r.
EDYCJA JESIENNA (2023) STACJONARNA
I sesja: 3-6 października 2023 r.
II sesja: 7-10 listopada 2023 r.
III sesja: 5-8 grudnia 2023 r.

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

EDYCJA JESIEŃ 2023
I sesja: 12-15 września 2023 r.
II sesja: 10-13 października 2023 r.
III sesja: 14-17 listopada 2023 r.
IV sesja: 12-15 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz ankiety kwalifikacyjne dostępne są na stronie Niebieskiej Linii.

Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe