Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacje dla uczestników
Studium Terapii Uzależnień

unnamed

unnamed

Studium Terapii Uzależnień

Studium Terapii Uzależnień powstało z połączenia Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, które szkoliło przede wszystkim terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin ze Specjalistycznym Szkoleniem w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, które przeznaczone było dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. STU wygrało konkurs na szkolenie terapeutów wszystkich uzależnień ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

STU jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W ramach STU będzie realizowany program wymagany przez KBdsPN dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień. Koszt szkolenia STU od 1 do 14 sesji wynosi 7500 zł płatne w czterech równych ratach (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii przyjmujemy od 5 sesji. Koszt szkolenia od 5 do 14 sesji wynosi 5300 zł płatne w trzech (są to koszty dydaktyczne).

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

Podstawowe tematy w szkoleniu:

  • diagnoza uzależnień i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień,
  • integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień,
  • podstawy psychopatologii,
  • dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom,
  • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie,
  • specyfika problemów i psychoterapii DDA,
  • strategie pracy w pogłębionej fazie psychoterapii, w tym pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi i osobistymi,
  • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
  • uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, pacjenci z uzależnieniem krzyżowym, z podwójną diagnozą,
  • zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard, uzależnienie od komputera i inne).

TERMINY ZAJĘĆ STU II edycji 2021/2022

1. sesja: 25-28 marca 2021
2. sesja: 22-25 kwietnia 2021
3. sesja: 26-30 maja 2021, trening interpersonalny
4. sesja: 23-27 czerwca 2021, trening intrapersonalny
5. sesja: 26-29 sierpnia 2021
6. sesja: 23-26 września 2021
7. sesja: 21-24 października 2021
8. sesja: 11-14 listopada 2021
9. sesja: 9-12 grudnia 2021
10. sesja: 24-27 lutego 2022
11. sesja: 24-27 marca 2022
12. sesja: 21-24 kwietnia 2022
13. sesja: 19-22 maja 2022
14. sesja: 16-19 czerwca 2022

Zajęcia online, na żywo lub mieszane w zależności od wymagań związanych z epidemią.

Pierwsza i druga sesja I edycji oraz trzecia i czwarta sesja II edycji to trening interpersonalny i intrapersonalny, każdy po 50 godzin dydaktycznych od środy do niedzieli. Treningi wymagają pracy z własnymi doświadczeniami oraz zaangażowania osobistego w przebieg procesu grupowego, dlatego obowiązkowy jest w tym czasie stały pobyt w miejscu, w którym odbywa się szkolenie, tj. w Fundacji. Całe szkolenie odbędzie się w Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.
Fundacja ETOH oferuje zakwaterowanie i wyżywienie (ETOH 22 836 80 80, www.etoh.edu.pl).

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osoby zgłaszające się do udziału w szkoleniu STU prosimy o podawanie w mailu ważnych informacji: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i o jakie szkolenie chodzi.

Więcej informacji w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia, tel.: 22 86 39 097.

logo-z-napisem-białe