Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopień

 OGŁASZAMY NABÓR DO VIII EDYCJI SZKOLENIA 

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ II stopień 2024

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki sytuacji kryzysowych oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej i organizowania pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w specyficznym kryzysie sytuacyjnym.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Ukończone studia wyższe (psychologia, pedagogika, socjologia, kierunki medyczne, filozofia i inne pokrewne) oraz wykształcenie średnie po rozpatrzeniu indywidualnie przez koordynatora Studium.
 2. Ukończenie I stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka, ilość godzin) oraz aktualny kontakt z klientami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uzyskanie rekomendacji zespołu szkolącego.


Ukończenie I i II stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz pozytywnie oceniona praca pisemna (Sprawozdanie z pracy z klientem w zakresie interwencji kryzysowej) jest podstawą do wydania certyfikatu specjalisty poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej.


Program (sesje 3-dniowe – piątek od 15.00 do niedziela ok. 16.00)

Każda sesja obejmuje 25 godz., w tym 5 godz. superwizji i 20 godz. warsztatów.

 1. Trauma. Interwencja i pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia traumy i jej konsekwencji.
  • Psychologia traumy.
  • Interwencja kryzysowa w sytuacji katastrofy.
  • Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w efekcie katastrofy.
  • Zapobieganie PTSD.
  • PTSD – objawy, diagnoza.
  • Praca terapeutyczna w przypadku PTSD.
 2. Kryzys związany z uzależnieniem.
  • Podstawowe wiadomości na temat uzależnień - czynniki, mechanizm, rozpoznawanie, rodzaje, konsekwencje uzależnień.
  • Współuzależnienie.
  • Podstawy interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej wobec osób uzależnionych i ich rodzin.
  • Motywowanie do podejmowania leczenia – pierwszy motywujący kontakt z osobą uzależnioną, metoda interwencji wobec osoby uzależnionej.
 3. Kryzys związany z przemocą. Interwencja wobec osób uwikłanych w przemoc.
  • Zjawisko przemocy.
  • Rodzaje przemocy.
  • Przebieg procesu przemocy i jego konsekwencje.
  • Pomoc interwencyjna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc
  • Zjawisko mobbingu i stalkingu – przebieg procesu, czynniki warunkujące, konsekwencje. Mechanizmy gwałtu. Uraz spowodowany gwałtem. Wykorzystanie seksualne.
  • Interwencja kryzysowa wobec osób skrzywdzonych.
 4. Interwencje kryzysowe i pomoc psychologiczna na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży oraz sposoby ich zaspokajania.
  • Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży.
  • Kryzys w rodzinie i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
  • Agresja rówieśnica – jej przyczyny i konsekwencje. Mobbing w grupie rówieśniczej.
  • Zaburzenia w rozwoju emocjonalnym oraz zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży.
  • Specyfika pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
 5. Kryzys związany z utratą zdrowia. Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna w przypadku choroby nagłej i przewlekłej.
  • Przekazywanie trudnych informacji chorym i ich rodzinom.
  • Praca z chorym i jego rodziną.
  • Kryzys nadchodzącej śmierci.
 6. Kryzys związany z utratą i żałobą.
  • Przebieg i dynamika procesu żałoby.
  • Pomaganie osobom przeżywającym stratę bliskich.
  • Interwencja kryzysowa w przypadku żałoby.

Razem: 150 godz. dydaktycznych.


TERMINY ZJAZDÓW – II STOPIEŃ (6 sesji):
1. 5-7.04.2024
2. 31.05-2.06.2024
3. 28-30.06.2024
4. 27-29.09.2024
5. 25-27.10.2024
6. 29.11-1.12.2024


TERMINY ZJAZDÓW – II STOPIEŃ:

I zjazd - 25-27.10.2019
II zjazd - 22-24.11.2019
III zjazd - 13-15.12.2019
IV zjazd - 21-23.02.2020
V zjazd - 13-15.03.2020
VI zjazd - 3-5.04.2020

Koordynatorem szkolenia jest mgr Anna Gromińska.

Koszt zajęć dydaktycznych i materiałów szkoleniowych – 5000 zł (możliwe raty).

Ilość miejsc jest ograniczona! Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia, Magdalena Reyman
< Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >, 22 863 87 38 w.122.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fundacji ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6, koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 80).

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

logo-z-napisem-białe