Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Oferta terapeutyczna

Naszymi klientami są osoby dorosłe poszukujące pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi.

 

  • Czasem są one skoncentrowane wokół nasilenia bolesnych uczuć takich jak niepokój i obawy, smutek i przygnębienie, rozdrażnienie i irytacja, poczucie pustki i braku sensu życia, utrata nadziei i energii życiowej itp.
  • Czasem są skoncentrowane wokół trudnych i problemowych relacji z bliskimi osobami – z rodzicami, partnerami czy dziećmi. Często powodem szukania pomocy są trudności doświadczane w relacji z samym sobą – wrogość lub obcość wobec samego siebie, negowanie własnej wartości oraz brak akceptacji i szacunku dla siebie.
  • Staramy się także pomagać osobom, które borykają się z deficytem umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb, rozpoznawania możliwości wyboru i podejmowania decyzji, wprowadzania zmian w życiu osobistym itp.
  • Osobom, które swoje problemy określają w kategoriach medycznych, oferujemy pomoc terapeutyczną w zakresie zaburzeń nerwicowych - lękowych i depresyjnych, zaburzeń związanych z stresem i adaptacją, zaburzeń odżywiania - bulimią , zaburzeń osobowości i innych.

 

OD WIELU LAT POMAGAMY OSOBOM OKREŚLAJĄCYM SIĘ JAKO DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

 

KONSULTACJE

Osoba zgłaszająca się do Ośrodka w pierwszej kolejności jest zapraszana na spotkania konsultacyjno–diagnostyczne. Na spotkaniach tych rozpoznajemy i omawiamy sytuację życiową i problemy, określamy oczekiwania wobec terapii i zmian w życiu klienta. Podejmujemy wspólnie decyzje dotyczące dalszej współpracy.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności klienta. Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania, omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym.

 

TERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa to spotkania z terapeutą, ale w obecności i z udziałem innych osób. Pracując w grupie klienci mają okazje do lepszego zrozumienia i zmierzenie się ze swoimi problemami, które często dotyczą trudności w relacjach z innymi. Sprzyjają temu spotkania w grupie, przebiegające w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania. Tworzą warunki do uczenia się lepszego rozumienia innych i siebie w kontaktach z innymi oraz do rozwijania umiejętności komunikowania się z ludźmi. W naszym Ośrodku spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych lub porannych. Typowe spotkanie trwa 3 godziny a całość spotkań obejmuje 30-40 sesji.

PRACA Z PARAMI

Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach. Terapeuta współpracuje z parą na wspólnych spotkaniach, które czasem są uzupełniane spotkaniami indywidualnymi.

 

PROGRAMY SPECJALNE

Instytut Psychologii Zdrowia był pierwszą placówką w Polsce, w której zainicjowano programy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) – osób dorosłych, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym, oraz które w dorosłym życiu doświadczają problemów związanych z niemożnością uwolnienia się od śladów raniących i przygnębiających doświadczeń dorastania w zaburzonym środowisku rodzinnym.

Doświadczenia te obejmują często przemoc fizyczną i psychiczną, brak oparcia w rodzinie, która stała się źródłem zagrożenia zamiast bezpieczeństwa, miłości i opieki.

Doświadczenia te, to także życie w chaosie i nieprzewidywalności, poczucie odrzucenia społecznego, izolacji, poczucie wstydu, krzywdy i winy. Dla tych osób skierowany jest specjalny program terapeutyczny w naszym ośrodku, który ma na celu pomoc w wyzwoleniu się z destrukcyjnych schematów funkcjonowania powstałych w dzieciństwie i stworzenie konstruktywnego kontaktu z rzeczywistością, w którym możliwe będzie tworzenie satysfakcjonujących i dobrych relacji z innymi, bliskich związków, przyjaznego kontaktu z samym sobą.

W naszym Ośrodku oferujemy także programy terapeutyczne skoncentrowane na specyficznych rodzajach problemów i zaburzeń. Jednym z nich jest specjalny program psychoterapeutyczny dla osób z nałogowymi zaburzeniami jedzenia, nazywanymi bulimią.

 

logo-z-napisem-białe