Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zespół

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda
dyrektor IPZ, kierownik PSP

z sobolewskaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Pracuje w podejściu integracyjnym.

mgr Agata Janasz-Bazyl

agata_janaszPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień – w trakcie procesu certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, rozwojem osobistym, poradnictwem psychologicznym. Pracuje w nurcie integracyjnym z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami, w tym z DDA, pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Prywatnie matka dwójki dorosłych dzieci. Pasjonuje się wpływem zapachów na psychikę człowieka. Lubi gotować i łamać kulinarne granice. 

mgr Anna Cylwik

anna cylwikPosiada dyplom psychologa klinicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą oraz stałym współpracownikiem Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród", gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową,  Prowadzi także szkolenia w ramach Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Niebieskiej Akademii Warszawskiej.

Ukończyła 4 letnie studia  podyplomowe z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ i SWPS. 
Odbyła szkolenia z zakresu Psychoanalizy, Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Neurolingwistycznego Programowania (uzyskała dyplom Praktyka NLP). 

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  doradztwa psychologicznego w biznesie. Jej hobby to podróże, a w szczególności: polskie Tatry i egzotyczne kraje.

mgr Dorota Brewińska

2Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym. Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Koordynuje merytorycznie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, gdzie jest główną prowadzącą II Poziomu. Uczestniczy w Konferencjach organizowanych przez IPZ i ETOH – prowadząc wykłady i warsztaty.

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Opiekun i koordynator Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPZ. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Prowadzi terapię w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”, gdzie jest też kierownikiem Poradni dla Par. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz osobowościowe. Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

ewa drozdowiczDyplomowana psychoterapeutka - ukończyła studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej - m.in. w treningu intrapsychicznym dla terapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii "Ogród" IPZ. 

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Także w języku angielskim.

honorata_skretowskaAbsolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, zaburzeń osobowości. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz terapia osób po stresie urazowym (PTSD).
Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego, prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychologicznej dla młodzieży i dorosłych.
Jej największą pasją jest turystyka górska.

mgr Joanna Lesisz

joanna fratczak

 • certyfikowany psychoterapeuta
 • ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS z zakresu psychoterapii integracyjnej
 • ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacji psychologia kliniczna
 • odbyła staże w terapeutycznych ośrodkach: w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Leczenia Nerwic i Depresji, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoedukację rodziców związaną z kłopotami wychowawczymi
 • urodzona w 1963 r., ma jednego syna, jeździ na rowerze, gra w szachy, w wolnych chwilach czyta książki

 

mgr Jolanta Hojda

jolanta_hojdaCertyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana superwizorka psychoterapii, terapeutka par - certyfikowana specjalistka pomocy psychologicznej dla par, mgr psychologii, Pracuje w podejściu integracyjnym od 2005 roku.

Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych osób dorosłych w psychoterapii indywidualnej: m.in: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, odżywiania, terapią traumy oraz psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych, wyjątkowo stresujących zdarzeń w przeszłości m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych (DDA/DDD). Oferuje również pomoc w pracy nad samoświadomością i samorozwojem oraz zwiększaniem zdolności do tworzenia satysfakcjonującego życia i doświadczania radości.

Prowadzi terapię par, które znalazły się w kryzysie - m.in. z trudnościami w komunikacji, częstymi konfliktami i kłótniami, ze zdradą, z nadmierną zazdrością, z poczuciem rozczarowania w związku, w sytuacji okołorozwodowej, z trudnościami i konfliktami rodzicielskimi, z problemami w zakresie intymności i seksualności pary oraz innymi problemami pojawiającymi się na różnych etapach rozwoju związku.

Psychologię ukończyła w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia/SWPS. Nieustająco podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach m.in. z zakresu CBT, Gestalt, terapii par, terapii traum, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTPD), seksuologii, psychoterapii tańcem i ruchem (DMP), i in.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychoterapii OGRÓD oraz w prywatnej praktyce oraz własnym prywatnym ośrodku psychoterapii.

Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów i psychoterapeutów z zakresu psychologii i psychoterapii (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par IPZ, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapii traumy, traum seksualnych, uzależnień behawioralnych, pracy z osobami z grupy DDA/DDD i in.).

Przez 11 lat była wykładowczynią i współpracowniczką Uniwersytetu SWPS gdzie prowadziła zajęcia dla studentów psychologii klinicznej. Współpracowniczka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ PTP, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami oraz superwizję.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (w którego Zarządzie zasiadała przez 6 lat).

mgr Jolanta Siechowicz

jolanta siechowiczPsycholog i certyfikowany psychoterapeuta. 

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ "Ogród" prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej i współprowadząc terapię grupową. Obecnie jest stałym współpracownikiem "Ogrodu". Wcześniej prowadziła psychoterapię osób dorosłych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych, gdzie pracowała również jako nauczyciel przedmiotów psychologicznych.

Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje praca z osobami z grupy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz terapia par. w obrębie tych obszarów z pasją prowadzi szkolenia i warsztaty.

Jest mamą uroczej Natalki. Po pracy lubi eksperymentować w kuchni, podróżować i towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata.

mgr Magdalena Skibińska

magdalena skibinskaPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS. Odbyła staże w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Dyplomowany psychoterapeuta pracujący w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią problemów osobistych i zaburzeń,  poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  Pracuje pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii, poradnictwa i interwencji kryzysowej.

Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie prowadząc zajęcia dla studentów.

Jej pasją są podróże, dobre kino, kocha muzykę. 

mgr Maria Natorska

maria natorska
 •  jest certyfikowanym psychoretapeutą
 • ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ SWPS  
 • ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • odbyła staż zawodowy w Oddziale Dziennym i Całodobowym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia
 • odbyła szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia
 • współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii Ogród IPZ, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) a także osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w relacjach z innymi
 • pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radzyminie oraz w tamtejszym Ośrodku Opiekuńczo–Rehabilitacyjnym Duomed
 • swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP  

Jest matką dwóch synów, pasjonuje się wokalną muzyką kameralną.

end faq

logo-z-napisem-białe