Portal psychologiczny: Instytut Psychologii ZdrowiaW tej części portalu zgromadzone zostały adresy placówek, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin.

Znajduje się tutaj baza adresowa kilkuset wybranych placówek odwykowych, uporządkowanych według województw i powiatów. Baza ta  umożliwia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin szybkie odnalezienie odpowiedniej, najbliższej placówki odwykowej.

Zdecydowana większość z nich, to placówki rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uznane za spełniające standardy PARPA. Mogą więc być polecane pacjentom, jako stosujące nowoczesne formy leczenia uzależnień.

Analogicznie na stronach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie można znaleźć bazę danych placówek zgłoszonych do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji „Niebieska Linia”, gdzie mogą się zgłaszać osoby doświadczające przemocy.
logo-z-napisem-białe