Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

 OGŁASZAMY NABÓR NA XVI EDYCJĘ SZKOLENIA 

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I STOPIEŃ 2022

UWAGA! Można uzyskać certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Celem szkolenia jest  zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych, studenci pedagogiki, psychologii i socjologii.

Absolwenci otrzymują dyplom oraz zaświadczenie Kuratorium Oświaty.

270 godzin szkolenia obejmuje: 2 treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.


Program (sesje 4 i 3–dniowe)

SESJA I
TRENING INTERPERSONALNY (40 godz.)
SESJA II
TRENING INTRAPERSONALNY (40 godz.)
Dwie pierwsze sesje treningowe oparte są na osobistych doświadczeniach uczestników. Stanowią okazję do doświadczenia uczestnictwa w grupie i lepszego rozumienia mechanizmów grupowych, rozpoznawania przez uczestników własnych interpersonalnych i intrapsychicznych schematów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego oraz ich znaczenia w relacjach z ludźmi. Treningi służą pogłębianiu wiedzy o sobie samym, doświadczeniu dzielenia się z innymi osobistymi treściami, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wzmacnianiu własnego potencjału oraz stwarzają możliwość do podejmowania eksperymentów w zakresie wprowadzania pożądanych przez uczestników zmian we własnym funkcjonowaniu.

SESJA III
WARSZTAT KONTAKTU INDYWIDUALNEGO (40 godz.)
Poznawanie koncepcji procesu pomocy psychologicznej i czynników decydujących o skuteczności pomocy. Rozwijanie umiejętności empatycznego komunikowania służącego pomaganiu, a zwłaszcza:

 • Inicjowanie i utrzymywanie kontaktu z klientem.
 • Budowanie relacji terapeutycznej opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu.
 • Rozpoznawanie problemów klienta, jego potrzeb i oczekiwań dotyczących korzystania z pomocy.
 • Kierowanie do adekwatnej pomocy psychologicznej lub interwencyjnej.
 • Zawieranie kontraktu.

SESJA IV
STOSOWANIE INTERWENCJI POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH W PRACY Z KLIENTEM (30 godz.)
Poznawanie koncepcji poznawczo-behawioralnej i jej stosowanie w pracy z klientami doświadczającymi problemów i kryzysów osobistych.

 • Doznania somatyczne - myśli – emocje – zachowanie – i ich wzajemne oddziaływania.
 • Podstawowe przekonania i ich wpływ na funkcjonowanie.
 • Modyfikacje poznawcze.
 • Eksperymenty behawioralne.
 • Stosowanie zadań domowych w pracy z klientem.

SESJA V
MOTYWOWANIE DO KORZYSTANIA Z POMOCY I OPRACOWYWANIE PLANU POMOCY (40 godz.)
Rozwijanie umiejętności wspierania motywacji klienta do korzystania z pomocy w oparciu o dialog motywujący oraz doświadczanie radzenia sobie z oporem.

 • Rozpoznawanie motywacji klienta do korzystania z pomocy.
 • Stosowanie dialogu motywującego w pracy z klientem.
 • Uzgadnianie celów pracy.
 • Opór w pracy terapeutycznej – jego źródła, przejawy, rozumienie klienta przejawiającego opór, radzenie sobie z oporem.
 • Konstruowanie planów pomocy dla klientów w oparciu o diagnozę trudności klienta oraz określone cele.

SESJA VI
KRYZYSY OSOBISTE I POMAGANIE W KRYZYSIE (40 godz.)
Poznawanie koncepcji wyjaśniających kryzysy osobiste, modele kryzysów oraz strategii interwencji kryzysowej.

 • Charakterystyka kryzysów.
 • Diagnoza typów kryzysu i jego skutków.
 • Ocena natężenia kryzysu.
 • Ocena sposobu funkcjonowania klienta.
 • Modele i metody wczesnej interwencji kryzysowej.
 • Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
 • Opracowywanie planu interwencji kryzysowej.
 • Praca z klientem w Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

SESJA VII
PRAWNE ASPEKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. KRYZYS ZAGROŻENIA ŻYCIA (40 godz.)
Poznanie aspektów prawnych oraz strategii pracy z kryzysem zagrożenia życia (próby samobójcze i autodestrukcja)

 • Prawne aspekty interwencji kryzysowej.
 • Syndrom presuicydalny.
 • Czynniki warunkujące zachowania samobójcze.
 • Ocena ryzyka popełnienia samobójstwa.
 • Pomoc interwencyjna i psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych i ich rodzin.


TERMINY ZAJĘĆ XVI edycji:
I sesja - 19-22.05.2022
II sesja - 23-26.06.2022
III sesja - 8-11.09.2022
IV sesja - 6-8.10.2022
V sesja - 10-13.11.2022
VI sesja - 1-4.12.2022
VII sesja - 12-15.01.2023

TERMINY ZAJĘĆ XV edycji:
I sesja - 7-10.10.2021
II sesja - 18-21.11.2021
III sesja - 9-12.12.2021
IV sesja - 13-15.01.2022
V sesja - 10-13.02.2022
VI sesja - 24-27.03.2022
VII sesja - 21-24.04.2022


TERMINY ZAJĘĆ:

I sesja - 24-27 października 2019
II sesja - 21-24 listopada 2019
III sesja - 12-15 grudnia 2019
IV sesja - 21-23 lutego 2020
V sesja - 12-15 marca 2020
VI sesja - 2-5 kwietnia 2020
VII sesja - 7-10 maja 2020


W trakcie szkolenia można opuścić 10% zajęć. Nie obejmuje to treningów, na których obecność jest obowiązkowa od początku do końca.

Koordynatorem szkolenia jest mgr Anna Gromińska.

Koszt zajęć dydaktycznych i materiałów szkoleniowych – 4600 zł (możliwość płatności w 3 ratach; pierwsza przed zajęciami - do końca kwietnia, druga do lipca, trzecia do listopada 2022). Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.

Jeśli sytuacja pandemiczna będzie tego wymagała, będziemy reagować na bieżąco i trzymać się odgórnych wytycznych. W razie konieczności bierzemy pod uwagę sesje online.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fundacji ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6, koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "ETOH" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 80).

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

logo-z-napisem-białe