Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

 OGŁASZAMY NABÓR NA XIX EDYCJĘ SZKOLENIA 

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I STOPIEŃ 2024

UWAGA! Szkolenie jest elementem przygotowania do uzyskania certyfikatu specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Celem szkolenia jest  zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Zapraszamy do udziału osoby zajmujące się pomocą psychologiczną lub przygotowujące się do jej udzielania, w szczególności absolwentów studiów wyższych z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, pomocy społecznej oraz studentów ostatnich roczników tych studiów.

Absolwenci otrzymują dyplom oraz zaświadczenie Kuratorium Oświaty.

270 godzin szkolenia obejmuje: 2 treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.


Program (sesje 4 i 3–dniowe)

SESJA I
TRENING INTERPERSONALNY (40 godz.)
SESJA II
TRENING INTRAPERSONALNY (40 godz.)
Dwie pierwsze sesje treningowe oparte są na osobistych doświadczeniach uczestników. Stanowią okazję do doświadczenia uczestnictwa w grupie i lepszego rozumienia mechanizmów grupowych, rozpoznawania przez uczestników własnych interpersonalnych i intrapsychicznych schematów funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego oraz ich znaczenia w relacjach z ludźmi. Treningi służą pogłębianiu wiedzy o sobie samym, doświadczeniu dzielenia się z innymi osobistymi treściami, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wzmacnianiu własnego potencjału oraz stwarzają możliwość do podejmowania eksperymentów w zakresie wprowadzania pożądanych przez uczestników zmian we własnym funkcjonowaniu.

SESJA III
WARSZTAT KONTAKTU INDYWIDUALNEGO (40 godz.)
Poznawanie koncepcji procesu pomocy psychologicznej i czynników decydujących o skuteczności pomocy. Rozwijanie umiejętności empatycznego komunikowania służącego pomaganiu, a zwłaszcza:

 • Inicjowanie i utrzymywanie kontaktu z klientem.
 • Budowanie relacji terapeutycznej opartej na bezpieczeństwie i zaufaniu.
 • Rozpoznawanie problemów klienta, jego potrzeb i oczekiwań dotyczących korzystania z pomocy.
 • Kierowanie do adekwatnej pomocy psychologicznej lub interwencyjnej.
 • Zawieranie kontraktu.

SESJA IV
STOSOWANIE INTERWENCJI POZNAWCZO-BEHAWIORALNYCH W PRACY Z KLIENTEM (30 godz.)
Poznawanie koncepcji poznawczo-behawioralnej i jej stosowanie w pracy z klientami doświadczającymi problemów i kryzysów osobistych.

 • Doznania somatyczne - myśli – emocje – zachowanie – i ich wzajemne oddziaływania.
 • Podstawowe przekonania i ich wpływ na funkcjonowanie.
 • Modyfikacje poznawcze.
 • Eksperymenty behawioralne.
 • Stosowanie zadań domowych w pracy z klientem.

SESJA V
MOTYWOWANIE DO KORZYSTANIA Z POMOCY I OPRACOWYWANIE PLANU POMOCY (40 godz.)
Rozwijanie umiejętności wspierania motywacji klienta do korzystania z pomocy w oparciu o dialog motywujący oraz doświadczanie radzenia sobie z oporem.

 • Rozpoznawanie motywacji klienta do korzystania z pomocy.
 • Stosowanie dialogu motywującego w pracy z klientem.
 • Uzgadnianie celów pracy.
 • Opór w pracy terapeutycznej – jego źródła, przejawy, rozumienie klienta przejawiającego opór, radzenie sobie z oporem.
 • Konstruowanie planów pomocy dla klientów w oparciu o diagnozę trudności klienta oraz określone cele.

SESJA VI
KRYZYSY OSOBISTE I POMAGANIE W KRYZYSIE (40 godz.)
Poznawanie koncepcji wyjaśniających kryzysy osobiste, modele kryzysów oraz strategii interwencji kryzysowej.

 • Charakterystyka kryzysów.
 • Diagnoza typów kryzysu i jego skutków.
 • Ocena natężenia kryzysu.
 • Ocena sposobu funkcjonowania klienta.
 • Modele i metody wczesnej interwencji kryzysowej.
 • Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
 • Opracowywanie planu interwencji kryzysowej.
 • Praca z klientem w Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

SESJA VII
PRAWNE ASPEKTY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. KRYZYS ZAGROŻENIA ŻYCIA (40 godz.)
Poznanie aspektów prawnych oraz strategii pracy z kryzysem zagrożenia życia (próby samobójcze i autodestrukcja)

 • Prawne aspekty interwencji kryzysowej.
 • Syndrom presuicydalny.
 • Czynniki warunkujące zachowania samobójcze.
 • Ocena ryzyka popełnienia samobójstwa.
 • Pomoc interwencyjna i psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych i ich rodzin.


TERMINY ZAJĘĆ XIX edycji:
I sesja - 21-24.03.2024
II sesja - 25-28.04.2024
III sesja - 23-26.05.2024
IV sesja - 21-23.06.2024
V sesja - 5-8.09.2024
VI sesja - 3-6.10.2024
VII sesja - 7-10.11.2024

TERMINY ZAJĘĆ XVIII edycji:
I sesja - 11-14.05.2023
II sesja - 15-18.06.2023
III sesja - 14-17.09.2023
IV sesja - 6-8.10.2023
V sesja - 16-19.11.2023
VI sesja - 7-10.12.2023
VII sesja - 11-14.01.2024


W trakcie szkolenia można opuścić 10% zajęć. Nie obejmuje to treningów, na których obecność jest obowiązkowa od początku do końca.

Koordynatorem szkolenia jest mgr Anna Gromińska.


Koszt zajęć dydaktycznych i materiałów szkoleniowych – 5.500 zł.

Jest możliwość płatności w 5 ratach + przedpłata 500 zł:

1 rata – 1000 zł do 20 kwietnia 24,
2 rata – 1000 zł do 20 maja 24,
3 rata - 1000 zł do 20 czerwca 24,
4 rata - 1000 zł do 20 września 24,
5 rata, ostatnia - 1000 zł do 20 października 24.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują rabat w wysokości 15%.

Zajęcia od trzeciej sesji do końca odbędą się w Niebieskiej Linii, Warszawa, ul. Widok 24 (II piętro), bez możliwości noclegu, natomiast dwie pierwsze sesje treningowe będą odbywały się w Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6, Warszawa (istnieje możliwość skorzystania z noclegów po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji Fundacji ETOH). Dodatkowe informacje dostępne są w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia, Magdalena Reyman < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >, 22 863 87 38 w.122.

W szczególnych okolicznościach – Instytut zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia niektórych sesji online.

Sprawy organizacyjne
Sekretariat: Magdalena Tesarska, 22 863 87 38 w.122, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Księgowość: Jolanta Wywrocka, 22 863 87 38 w.120, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zapraszamy.

logo-z-napisem-białe