Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Wykłady profesora Jerzego Mellibrudy

 • Wspomnienia ważnych spotkań z Jurkiem
 • Krzywda i wybaczanie
  • Doznawanie krzywdy osobistej
  • Życie z blizną psychiczną
  • Uwalnianie się
 • Jak sobie radzić z problemami w bliskich związkach
  • Rozpoznanie i zrozumienie
  • Wyzwania i zadania
  • Postępowanie w obliczu konfliktów
 • Przemoc w rodzinie
  • Mapa problemów przemocy
  • Ofiary i sprawcy przemocy
  • Zaburzenia pourazowe i pomaganie ofiarom
 • Przemoc wobec dzieci
  • Historia
  • Źródła
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy
 • Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi
  • Co to znaczy radzić sobie?
  • O procesie radzenia sobie
  • Umiejętności wspierające radzenie sobie
  • O radzeniu sobie z lękiem i niepokojem
  • O radzeniu sobie z przygnębieniem i depresją
  • O radzeniu sobie z gniewem
 • Pułapka uzależnienia
  • Droga do uzależnienia
  • Mechanizmy uzależnienia
  • Osoba uzależniona
 • Współuzależnienie
  • Życie w rodzinie alkoholowej
  • Pułapka współuzależnienia
  • Uwalanianie się z pułapki współuzależnienia
 • Dziecko w rodzinie alkoholowej
  • Alkohol w gnieździe rodzinnym
  • Pomaganie dzieciom alkoholików
  • Dorośli potomkowie alkoholików
 • Polskie problemy alkoholowe
  • Alkohol i nasze życie
  • Szkody alkoholowe
  • Poszukiwanie rozwiązań
 • Wykłady o psychoterapii
  • Wprowadzenie - doświadczenia i problemy osobiste
  • Schematy osobiste i funkcjonowanie osoby
  • Zadania psychoterapii - zmiana schematów i rozwijanie umiejętności osobistych
  • Określanie strategii pracy ze schematami
  • Proces psychoterapii i siedem ścieżek współpracy
  • Osoba terapeuty i rozwijanie pomocnej relacjii
  • Eksploracja wydarzeń i doświadczeń osobistych
  • Modyfikacje poznawcze i behawioralne
  • Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne
  • Rozwijanie rozumienia siebie - wgląd i samoobserwacja
  • Rekonstruowanie narracji osobistych

logo-z-napisem-białe