Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

1. Wprowadzenie - doświadczenia i problemy osobiste

 

2. Schematy osobiste i funkcjonowanie osoby

 

3. Zadania psychoterapii - zmiana schematów i rozwijanie umiejętności osobistych

 

4. Określanie strategii pracy ze schematami

 

5. Proces psychoterapii i siedem ścieżek współpracy

 

6. Osoba terapeuty i rozwijanie pomocnej relacjii

 

7. Eksploracja wydarzeń i doświadczeń osobistych

 

8. Modyfikacje poznawcze i behawioralne

 

9. Dramatyzacje wyobrażeniowe i ekspresyjne

 

10. Rozwijanie rozumienia siebie - wgląd i samoobserwacja

 

11. Rekonstruowanie narracji osobistych

 

logo-z-napisem-białe