Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘N’

N

narcystyczna osobowość
zaburzenie osobowości cechujące się przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do przeceniania własnych rzeczywistych dokonań, ekshibicjonistyczną potrzebą uzyskiwania uwagi i podziwu, zaabsorbowaniem fantazjami o sukcesie, bogactwie, władzy,…
narcyzm
Termin ten zaczerpnięto z greckiego mitu o młodzieńcu nieszczęśliwie zakochanym w swoim własnym odbiciu. W najbardziej ogólnym rozumieniu: przesadne umiłowanie samego siebie. Termin ten może jednak przybierać różne znaczenia, w zależności od…
narkomania
zobacz: uzależnienie od narkotyków
narkotyki
Związki chemiczne powodujące osłupienie, śpiączkę lub niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków określa się środki, którw mają własności uspokajające lub uśmierzające ból. Z tego względu termin ten odnosi się przede wszystkim do…
nawrót
Wznowa objawów mechanizmu uzależnienia, której często towarzyszy powrót do picia lub używania innych substancji psychoaktywnych. Następuje po okresie abstynencji. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i…
nerwice
Klasyfikacja nerwic dokonana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 obejmuje takie zaburzenia, jak: * zaburzenia lękowe w postaci fobii i inne zaburzenia lękowe: główne objawy tych zaburzeń stanowią…
neuroadaptacja
Zmiany neuronalne związane zarówno zarówno tolerancją, jak i zespołem abstynencyjnym. Możliwe jest rozwinięcie się neuroadaptacji u człowieka bez towarzyszących jej poznawczych poznawczych behawioralnych objawów uzależnienia. Na przykład, chorzy po…
neuropatia obwodowa
Schorzenie i zaburzenie funkcji nerwów obwodowych. Może się objawiać drętwieniem kończyn, parastezjami („kłucie i mrowienie”), osłabieniem kończyn lub utratą masy mięśniowej i zanikiem głębokich odruchów ścięgnistych. Neuropatii obwodowej mogą…
neuroprzekaźnik
każda z substancji służących jako środek komunikacji przez szczeliny synaptyczne; między kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika polega na wywołaniu krótkiej zmiany…
nieśmiałość
„świadomość własnej niezdolności do podjęcia działań o charakterze społecznym (które pragnie się podjąć i których sposób wykonania jest nam znany); subiektywny stan zależny od tego, w jaki sposób dana osoba określa występujący u siebie zbiór…
nikotyna
Alkaloid będący głównym składnikiem psychoaktywnym tytoniu. Jest to substancja zarówno stymulująca, zwiększająca poziom aktywności neuronów, jak i środek relaksacyjny. Nikotyna może poprawiać zdolność koncentracji uwagi, obniżać poziom lęku i…
nikotynizm
Zespół uzależnienia od tytoniu. Odnosi się do stanu silnego uzależnienia od nikotyny, w rezultacie, którego występuje zespół abstynencyjny w przypadku jej odstawienia. zobacz również: nikotyna
NLP
Neuro-Lingwistyczne Programowanie (NLP) - kierunek terapeutyczny stworzony przez Richarda Bandlera i Johna Grindera pod koniec lat 70-tych XX wieku w USA. Początkowo celem jego twórców było "rozszyfrowanie" tajemnicy skuteczności czołowych…

logo-z-napisem-białe