Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

narkotyki

Związki chemiczne powodujące osłupienie, śpiączkę lub niewrażliwość na ból. w farmakologii mianem narkotyków określa się środki, którw mają własności uspokajające lub uśmierzające ból. Z tego względu termin ten odnosi się przede wszystkim do opiatów.

W mowie potocznej i w języku prawniczym termin ten używany jest w odniesieniu do nielegalnych substancji farmakologicznych, niezależnie od tego, że np. marihuana czy kokaina mają inne działanie farmakologiczne i cechuje je inny wzorzec uzależnienia.

Ze względu na powyższe wieloznaczności, lepiej jest zastępować termin narktoyki, nazwą bardziej specyficzną (np. opiat).

zobacz również: opiaty, opioidyReber A. (2000). Słownik psychologii (s.398-399). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 16:50

logo-z-napisem-białe