Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘G’

G

genogram
Technika stosowana w systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego". Genogram jest schematem, na który nanoszone są informacje o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych relacjach emocjonalnych, co…
Gestalt
Podejście Gestalt w psychologii stworzył Fritz Perls. Jest to humanistyczna szkoła psychoterapii, u której źródła znajduje się wiele podejść i filozoficznych koncepcji, w tym m.in.: klasyczna psychoanaliza, psychologia postaci, fenomenologia,…
grupy DDA
Samopomocowe grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików, organizowane najczęściej według zasad Dwunastu Kroków, pod patronatem Al-Anon. zobacz również: DDA, Al-Ateen, dziecko alkoholika (COA) Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa:…
głód (alkoholowy, narkotykowy)
Bardzo silne pragnienie substancji psychoaktywnej lub intoksykacyjnych efektów jej działania. Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (International Classification of Diseases - ICD-10) uwzględnia głód alkoholu jako opcjonalne kryterium diagnostyczne dla…
głód narkotykowy (craving)
także:omamy Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy silne przekonanie o realności doznań. Są traktowane jako wskaźnik zaburzeń…

logo-z-napisem-białe