Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

genogram

Technika stosowana w systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".

Genogram jest schematem, na który nanoszone są informacje o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych relacjach emocjonalnych, co najmniej w zakresie trzech pokoleń. Struktura rodziny i relacje emocjonalne zachodzące pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny przedstawiane są za pomocą symboli graficznych.

Na genogram nanosi się również podstawowe informacje natury demograficznej (wiek, zawód, wykształcenie itp.), dotyczące funkcjonowania poszczególnych członków rodziny (problemy emocjonalne, szkolne, zawodowe itp.) oraz krytyczne wydarzenia w rodzinie (separacja, rozwód, śmierć, przeprowadzki itp.)

zobacz również: systemowa terapia rodzin, homeostaza rodzinna, identyfikowany pacjent, pytania cyrkularne

B. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Last updated on 26 September 2010 14:28

logo-z-napisem-białe