Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘C’

C

choroba afektywna dwubiegunowa
zobacz: zaburzenie afektywne dwubiegunowe
choroby psychosomatyczne
Choroby, w których etiologii istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Termin ten był używany przez przedstawicieli medycyny psychosomatycznej, której korzenie sięgają psychoanalizy. Współczesna psychologia zdrowia zakłada, że czynniki…
ciągi picia (ang. binge drinking)
wzorzec intensywnego picia w dłuższym, często uprzednio zaplanowanym okresie. W badaniach populacyjnych okres ten definiowany jest zazwyczaj jako więcej niż jeden dzień poświęcony wyłącznie piciu. Zachowanie takie określane bywa również jako „picie…
crack
Substancja psychoaktywna powstająca poprzez preparowanie kokainy z eterem lub domieszką sody do pieczenia ciast, różnymi aktywatorami chemicznymi i wodą. Otrzymana mikstura - bezpostaciowa substancja w kolorze beżowym - jest crackiem (nazwa…
cykl przemocy
Badania wykazały, że związki, w których kobiety doznają przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. * faza narastania napięcia W fazie pierwszej narasta napięcie i agresywność…
cyklofrenia
zobacz: choroba afektywna dwubiegunowa
czynniki ryzyka
dotyczą większego prawdopodobieństwa, że uzależnienie powstanie właśnie u tej, a nie innej osoby i wiążą się z prawdopodobnymi przyczynami powstawania uzależnień. Potencjalnie bardziej narażone na uzależnienie są osoby, które gorzej radzą sobie ze…

logo-z-napisem-białe