Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘O’

O

obowiązek leczenia odwykowego
Podstawą prawną funkcjonowania instytucji prawnej zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy artykułów 0d §24 do §38 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Instytucje zaangażowane w…
ogólny zespół adaptacyjny
Ogólny zespół adaptacyjny (General Adaptation Syndrome - GAS) to wzorzec reakcji na stres, który stanowi pierwszą linię obrony organizmu przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami. Występuje, gdy organizm styka się z każdym stresorem. Selye podzielił…
omamy
zobacz: halucynacje
opiaty
Alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego o działaniu przeciwbólowym i euforyzującym, a wyższych dawkach powodującym osłupienie, śpiączkę i niewydolność oddechową. Do opiatów zalicza się morfinę, kodeinę czy półsyntetyczną heroinę Termin opiaty nie…
opioidy
Termin ogólny obejmujący zarówno alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego: opiaty, jak i ich syntetyczne analogi: leki o działaniu zbliżonym do morfiny, a także związki syntetyzowane w organizmie: opioidy endogenne. Związki te mają właściwości…
opioidy endogenne
Grupa naturalnie występujących opiatopodobnych peptydów produkowanych przez mózg lub przysadkę. Występują w co najmniej dwóch podstawowych grupach: enkefalin i endorfin. Mogą oddziaływać na receptory opiatowe, modulując w ten sposób odczuwanie bólu.…
osobowość
Osobowość jest terminem niezwykle trudnym do zdefiniowania, a podejście do osobowości różni się w zależności od stanowiska teoretycznego. Ogólnie można powiedzieć, że osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na…
otępienie alkoholowe
Postępujące lub przewlekłe zaburzenie współwystępujące z uzależnieniem od alkoholu, często pojawia się w 6. dekadzie życia. Oprócz działania samego alkoholu na rozwój tego zespołu wpływają także: urazy głowy, niedobory pokarmowe, następstwa…

logo-z-napisem-białe