Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

opiaty

Alkaloidy otrzymywane z maku lekarskiego o działaniu przeciwbólowym i euforyzującym, a wyższych dawkach powodującym osłupienie, śpiączkę i niewydolność oddechową.

Do opiatów zalicza się morfinę, kodeinę czy półsyntetyczną heroinę

Termin opiaty nie obejmuje syntetycznych opioidówzobacz również: opioidyReber A. (2000). Słownik psychologii (s.452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 17:04

logo-z-napisem-białe