Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘L’

L

labilność emocjonalna
jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości. Na labilność emocjonalną…
lateralizacja
Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i niektórych zwierząt). U człowieka najczęściej przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak także lateralizacja skrzyżowana, np. sprawniejsza lewa ręka, prawe oko, prawa noga. U…
leki psychiatryczne
Lek w rękach dobrego lekarza może być dobrodziejstwem przywracającym zdrowie lub ratującym życie. Z kolei leki nadużywane lub pobierane bez wskazań lekarskich nie tylko nie pomagają, ale również stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia…
libido
w psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacznie zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny…
LSD
Dietyloamid kwasu lisergowego Halucynogen, alkaloid sporyszu, występuje w postaci bezbarwnej, bezzapachowej substancji bez smaku. Jednorazowa dawka czystego LSD to ilość tak minimalna, że nie można jej zobaczyć nawet gołym okiem. Dlatego LSD…
lęk
Niejasny, nieprzyjemny stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu, stresu i przykrości. Lęk jest często przeciwstawiany strachowi ze względu na to, że (zazwyczaj, jak mówią niektórzy, bądź zawsze, jak utrzymują inni), lęk jest…

logo-z-napisem-białe