Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

libido

w psychoanalizie: hipotetyczna energia psychiczna wywodząca się z id, która ma zasadniczo charakter seksualny. Freud, który wprowadził ten termin, w późniejszych swych pracach znacznie zmodyfikował sposób jego użycia, dzięki czemu czysto seksualny komponent stał się mniej ważny, a termin przyjął znaczenie bliższe energii życiowej. (…) W szeroko pojętej psychoanalizie te późniejsze modyfikacje nigdy nie zdominowały myślenia w takim stopniu, jak wcześniejsza teoria i libido na ogół zachowywało swoje wyraźnie seksualne konotacje. Jednakże wskutek istnienia tych do pewnego stopnia sprzecznych definicji, terminu tego często używa się po prostu w znaczeniu każdego seksualnego lub erotycznego pożądania albo przyjemności lub w znaczeniu wszelkiej energii psychicznej, seksualnie obojętnej. Miedzy tymi dwoma biegunami oscyluje znakomita większość współczesnych zastosowań tego terminu.
Last updated on 26 September 2010 15:38

logo-z-napisem-białe