Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘T’

T

terapia podtrzymująca
Terapia uzależnienia poprzez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W stosunku do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa. Celem takiej terapii jest całkowite…
test przesiewowy
inaczej: skriningowy. Narzędzie lub procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym lub psychologicznym, których głównym celem jest wykrycie w określonej populacji możliwie dużej liczby osób dotkniętych aktualnie jakimś problemem lub zagrożonych…
test skriningowy
zobacz: test przesiewowy
THC: czterohydrokannabinol
Główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach indyjskich. Stanowi najbardziej aktywny składnik marihuany. zobacz również: kanabinole
tolerancja krzyżowa
Rozwój tolerancji na substancję, z którą nie miało się wcześniej do czynienia. Tolerancja taka rozwija się w wyniku ostrego lub przewlekłego używania innej substancji. Ujawnia się, gdy farmakologicznie aktywna dawka nowej substancji nie wywołuje…
tolerancja substancji
zmniejszona wrażliwość na daną substancję (np. lek, alkohol) — do osiągnięcia efektów wywoływanych początkowo niewielkimi dawkami alkoholu lub innych środków farmakologicznych konieczne staje się podnoszenie tych dawek. Tolerancja może mieć…
trauma
zobacz: uraz psychiczny
tremor
zobacz: drgawki alkoholowe
trzeźwość
Utrzymująca się abstynencja od środków psychoaktywnych i alkoholu. Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w programie AA i odnosi się w nim także do osiągnięć jednostki w kontrolowaniu się i utrzymywaniu równowagi życiowej. zobacz również: abstynencja…
typologia Jellinka
dokonana przez Jellinka klasyfikacja alkoholizmu, przedstawiona w książce „The disease koncept of alcoholism” (1960). Alkoholizm alfa — charakteryzujący się uzależnieniem psychicznym, nie przechodzącym w uzależnienie fizyczne, zwany także piciem…

logo-z-napisem-białe