Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

terapia podtrzymująca

Terapia uzależnienia poprzez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W stosunku do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa.

Celem takiej terapii jest całkowite wyeliminowanie konkretnej substancji lub zmniejszenie szkód związanych z jej używaniem. Przykładem może być terapia metadonowa uzależnionych od heroiny, która zapobiega m.in. dożylnemu podawaniu narkotyku, lub stosowanie nikotynowej gumy do żucia przez palaczy.

Terapia taka może trwać od kilku tygodniu nawet do kilkudziesięciu lat.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:48

logo-z-napisem-białe