Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘E’

E

ecstasy
Obecnie pod nazwą ecstasy kryją się różnorodne mieszaniny wielu narkotyków. W jego skład może wchodzić MDMA (meatamfetamina), amfetamina, czy LSD. Dlatego występują różnice w intensywności i czasie działania sprzedawanych środków. Niewielkie dawki…
Ego
termin wprowadzony do psychologii przez S. Freuda dla oznaczenia „warstwy” psychiki pośredniczącej między popędowym Id i normatywną nadbudową — Superego. Ego jest organizacją procesów poznawczych na poziomie świadomym, reguluje całokształt…
emocje
Procesy emocjonalne to wszelkie (zarówno świadome jak i nieświadome) procesy wartościowania każdej stymulacji. Odczuwaniu emocji towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania. Ekspresja emocji to wszelkie…
empatia
Termin, który może oznaczać nastepujące zjawiska: 1. poznawcza świadomość i rozumienie emocji oraz uczuć innej osoby. W tym sensie zasadniczym znaczeniem terminu jest intelektualne lub pojęciowe uchwycenie, zrozumienie afektu kogoś innego; 2.…
encefalopatia Wernickego
ostry, zagrażający życiu zespół neurologiczny, na który składają się zaburzenia świadomości, apatia, odrętwienie, półsenne majaczenie, porażenie mięśni oczu, oczopląs, zaburzenia równowagi i ataksja. Powoduje go niedobór witaminy B1, który może…
endorfiny
zobacz: opioidy endogenne
enkefaliny
zobacz: opioidy endogenne
epilepsja
Zaburzenie czynności bioelektrycznej komórek mózgowych, której objawem są napady padaczkowe obejmujące: okresowe napady konwulsyjne, zaburzenia świadomości lub jedne i drugie, ruchowe, zmysłowe lub poznawcze zaburzenia w funkcjonowaniu, którym…
esperal
zobacz: disulfiram
ewaluacja
1. ogólnie: określenie wartości czegoś; 2. w węższym znaczeniu: stwierdzenie, w jakim stopniu program, plan, seria eksperymentów, lek itd., odniósł sukces w osiągnięciu zaplanowanego na początku celu. (…) Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.…

logo-z-napisem-białe