Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

encefalopatia Wernickego

ostry, zagrażający życiu zespół neurologiczny, na który składają się zaburzenia świadomości, apatia, odrętwienie, półsenne majaczenie, porażenie mięśni oczu, oczopląs, zaburzenia równowagi i ataksja. Powoduje go niedobór witaminy B1, który może wynikać m. in. z choroby alkoholowej (główna przyczyna encefalopatii Wernickego w Europie Środkowej i Wschodniej), niewłaściwej diety, chorób gastroenterologicznych. Konieczne jest natychmiastowe leczenie tiaminą, w przeciwnym bowiem wypadku pacjent może umrzeć lub rozwinie się u niego zespół amnestyczny.Podstawy kliniczne neurologii (1998). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 14:01
encefalopatia Wernickego ← empatia endorfiny →

logo-z-napisem-białe