Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Terms starting with ‘F’

F

FAS
Fetal Alcohol Syndrome. zobacz: alkoholowy zespół płodowy.
fazy rozwoju alkoholizmu
Jest to schemat rozwoju choroby alkoholowej, który przedstawił E.M. Jellinek na podstawie analizy historii chorób ponad 2000 alkoholików. Schemat przedstawia typowy rozwój uzależnienia — nie w każdym wypadku muszą wystąpić wszystkie objawy, a ich…
fazy życia rodzinnego
W życiu rodziny można wyróżnić kilka faz: * faza prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem rozrodczym kobiety i tendencją do koncentracji w czasie funkcji prokreacyjnej rodziny * faza wczesnego rodzicielstwa: (wczesne i średnie…
flashback
Powracanie przebytych doznań psychotycznych; spontaniczne doznawanie zniekształconego widzenia, objawów somatycznych, zatarcia granic ego lub intensywnych przeżyć emocjonalnych przez jednostkę, która w przeszłości przyjmowała halucynogeny.…
fobia
(phobia), termin wywodzący się z grec., oznaczający obawę, strach lub przerażenie; zgodnie z tą etymologią poszczególne fobie mają dodane różne greckie określniki tego rdzenia, np. pyrofobia = fobia ognia, nyktofobia = fobia nocy. W typowym…
fobia społeczna
lękowe zaburzenie odznaczające się uporczywym lękiem przed określonymi sytuacjami społecznymi, w których jednostka czuje się poddawana dokładnej obserwacji ze strony innych osób i obawia się, że może postąpi w sposób, który ją poniży lub wprawi w…

logo-z-napisem-białe