Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

fazy życia rodzinnego

W życiu rodziny można wyróżnić kilka faz:

* faza prokreacji:związana jest z bilogicznym wiekiem rozrodczym kobiety i tendencją do koncentracji w czasie funkcji prokreacyjnej rodziny * faza wczesnego rodzicielstwa: (wczesne i średnie dzieciństwo dzieci) angażuje oboje rodziców: jest to okres uczenia się ról rodzicielskich, faza wysiłków na rzecz stabilizacji życia rodzinnego * faza względnej stabilizacji rodziny: przypada na wiek późnego dzieciństwa i dorastania dzieci. Możliwa jest wówczas aktywność zawodowa rodziców, współdziałanie z różnymi kręgami społecznymi * faza postparentalna/pustego gniazda: obejmuje lata życia małżeństwa po usamodzielnieniu się dzieci i ich odejściu z domu rodzinnego. W tym okresie wagi nabiera praca zawodowa.zobacz również: rodzina

Kielar — Turska M. (2000) Rozwój człowieku w pełnym cyklu życia. w: Strealu J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki T.I, Gdańsk GWP.
Last updated on 26 September 2010 14:12

logo-z-napisem-białe