Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

fobia społeczna

lękowe zaburzenie odznaczające się uporczywym lękiem przed określonymi sytuacjami społecznymi, w których jednostka czuje się poddawana dokładnej obserwacji ze strony innych osób i obawia się, że może postąpi w sposób, który ją poniży lub wprawi w zakłopotanie. Rzeczywisty strach może być całkiem określony, jak np. niemożność mówienia przed publicznością, dławienie się podczas jedzenia w obecności innych osób, drżenie ręki w trakcie prób pisania przy innych.

zobacz również: fobiaReber A. (2000). Słownik psychologii (s. 215). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 14:14
fobia społeczna ← fobia genogram →

logo-z-napisem-białe