Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ego

termin wprowadzony do psychologii przez S. Freuda dla oznaczenia „warstwy” psychiki pośredniczącej między popędowym Id i normatywną nadbudową — Superego. Ego jest organizacją procesów poznawczych na poziomie świadomym, reguluje całokształt wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływań na osobowość.

Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 70). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Last updated on 26 September 2010 13:57

logo-z-napisem-białe