Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

epilepsja

Zaburzenie czynności bioelektrycznej komórek mózgowych, której objawem są napady padaczkowe obejmujące: okresowe napady konwulsyjne, zaburzenia świadomości lub jedne i drugie, ruchowe, zmysłowe lub poznawcze zaburzenia w funkcjonowaniu, którym towarzyszy nieprawidłowy encefalogram (EEG). Napady epileptyczne poprzedzane są często aurą padaczkową (zespół objawów występujących bezpośrednio przed atakiem).

Ze względu na etiologię wyróżnia się padaczkę objawową (objaw strukturalnego uszkodzenia mózgu) oraz samoistną (gdy nie ma widocznych przyczyn w postaci zmian strukturalnych w mózgu).

zobacz również: padaczka alkoholowaReber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Szewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna
Last updated on 26 September 2010 14:04

logo-z-napisem-białe