Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

test przesiewowy

inaczej: skriningowy. Narzędzie lub procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym lub psychologicznym, których głównym celem jest wykrycie w określonej populacji możliwie dużej liczby osób dotkniętych aktualnie jakimś problemem lub zagrożonych nim w przyszłości. Testy przesiewowe często nie są diagnostyczne w ścisłym znaczeniu tego słowa, chociaż pozytywny ich wynik oznacza zazwyczaj przeprowadzenie jednego lub kilku bardziej miarodajnych testów — dla potwierdzenia lub odrzucenia diagnozy postawionej wstępnie przez test przesiewowy. Test o wysokiej czułości może identyfikować większość przypadków będących przedmiotem zainteresowania. Na przykład czułość 90% oznacza, że test identyfikuje pozytywnie 90 na 100 osób, o których wiadomo, że rzeczywiście dotknięte są badaną przypadłością. Specyficzność odnosi się natomiast do możliwości wykluczenia przez test wyników „fałszywie pozytywnych”. Znaczy to, że im większa specyficzność, tym mniejsze prawdopodobieństwo, iż test da rezultat pozytywny w przypadku osób nie cierpiących na badaną chorobę. Przykłady takich testów dotyczących alkoholu to: Alkohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), Guilty Ele-opener test (CAGE).Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 84)(1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:48

logo-z-napisem-białe