Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

trzeźwość

Utrzymująca się abstynencja od środków psychoaktywnych i alkoholu.

Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w programie AA i odnosi się w nim także do osiągnięć jednostki w kontrolowaniu się i utrzymywaniu równowagi życiowej.

zobacz również: abstynencjaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:52

logo-z-napisem-białe