Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

typologia Jellinka

dokonana przez Jellinka klasyfikacja alkoholizmu, przedstawiona w książce „The disease koncept of alcoholism” (1960).

Alkoholizm alfa — charakteryzujący się uzależnieniem psychicznym, nie przechodzącym w uzależnienie fizyczne, zwany także piciem problemowym, piciem ucieczkowym.

Alkoholizm beta — charakteryzujący się powikłaniami somatycznymi, dotyczącymi jednego lub więcej układów organizmu, z ogólnym pogorszeniem stanu zdrowia i skróceniem długości życia.

Alkoholizm gamma — charakteryzujący się wzrastającą tolerancją, utratą kontroli i wystepowaniem zespołu abstynencyjnego z chwila zaprzestania picia, zwany także alkoholizmem „anglosaskim”.

Alkoholizm delta — charakteryzujący się wzrastającą tolerancją, objawami zespołu abstynencyjnego i niezdolnością do powstrzymani asię, ale nie utratą kontroli nad ilością alkoholu wypijanego przy danej okazji

Alkoholizm epsilon — picie okresowe lub napadowe, ciągi picia, zwane czasem dypsomanią.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 66) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:53

logo-z-napisem-białe