Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

upośledzenie kontroli

obniżona zdolność do kontrolowania początku, ilości lub zakończenia przyjmowania substancji psychoaktywnych przez osobę ich używającą. Upośledzenie kontroli jest w ICD-10 jednym z kryteriów zespołu uzależnienia.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 40) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:43

logo-z-napisem-białe