Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

uraz psychiczny

Trudne sytuacje i wydarzenia, skrajne przeżycia emocjonalne wywierające wpływ na stan psychiczny. Czynnikami urazowymi mogą być pojedyncze, ujemne, silne bodźce psychiczne, wielokrotnie powtarzające się ujemne, niekoniecznie silne bodźce, niektóre sytuacje konfliktowe lub frustracyjne.

Konsekwencją urazu psychicznego mogą być okresowe stany obniżenia aktywności i nastroju, poczucie krzywdy, rozdrażnienie, nerwice a nawet psychozySzewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna

Reber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 28 September 2010 20:44

logo-z-napisem-białe