Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

urojenia

Zaburzenia treści myślenia, fałszywe przekonania sprzeczne z indywidualnym doświadczeniem i utrzymujące się mimo danych, argumentów i dowodów zaprzeczających. Urojenia należy odróżnić od panujących w danej kulturze lub subkulturze opinii, przesądów, uprzedzeń i zabobonów. Główne typy urojeń dotyczą cech samego chorego, jego roli społecznej i stosunku otoczenia do chorego. Mogą być objawem m.in. schizofrenii, psychozy czy zaburzenia urojeniowegoSzewczuk W. red. (1985) Słownik psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna

Reber A. (2000). Słownik psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 28 September 2010 20:44

logo-z-napisem-białe