Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

labilność emocjonalna

jest biegunem wymiaru labilność vs stabilność emocjonalna, inaczej nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest według psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu podstawowych czynników osobowości. Na labilność emocjonalną składają się następujące cechy: lęk, nieśmiałość, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, agresywna wrogość. Osoba labilna emocjonalnie określana często mianem neurotyka przejawia reakcje emocjonalne nieadekwatne do siły działającego bodźca. Silnie reaguje napięciem, niepokojem, lękiem. Wykazuje tendencje do zamartwiania się, często bywa drażliwa i w złym nastroju. Jest mniej zdolna do kontrolowania swoich popędów i radzenia sobie ze stresem. Często doświadcza stanów wrogości i gniewu, a także poczucia winy oraz zmieszania w obecności innych.Strelau J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP. szkolenia.com
Last updated on 26 September 2010 15:35
labilność emocjonalna ← krótka interwencja lateralizacja →

logo-z-napisem-białe