Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

krótka interwencja

zwana też interwencją minimalną, to strategia lecznicza oferująca ustrukturyzowaną, krótką (z reguły 5-30 minut) terapię, której celem jest pomoc w zaprzestaniu lub zredukowaniu używania substancji psychoaktywnych lub (rzadziej) w radzeniu sobie z innymi problemami życiowymi. Opracowana została przede wszystkim z myślą o lekarzach i innych pracownikach podstawowej opieki zdrowotnej. Stosowana była dotychczas głównie jako pomoc przy rzucaniu palenia i w leczeniu używania szkodliwego, przede wszystkim alkoholu. Krótką interwencję łączy się często z systematycznymi testami przesiewowymi prowadzonymi dla wychwycenia osób używających szkodliwych lub ryzykownych substancji, w pierwszym rzędzie alkoholu i tytoniu.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (s. 34) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 15:34

logo-z-napisem-białe