Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

lateralizacja

Asymetria czynnościowa ciała człowieka (i niektórych zwierząt). U człowieka najczęściej przeważa sprawność prawej strony ciała (oka, ręki, nogi). Zdarza się jednak także lateralizacja skrzyżowana, np. sprawniejsza lewa ręka, prawe oko, prawa noga. U osób zlateralizowanych na lewo i osób o lateralizacji skrzyżowanej częściej niż u osób zlateralizowanych na prawo stwierdza się zaburzenia mowy i trudności w nauce pisania i czytania, choć brak dowodów, że między tymi zjawiskami istnieje związek przyczynowy.Szewczuk W. (1985). Słownik psychologiczny (s. 138). Warszawa: Wiedza Powszechna.
Last updated on 26 September 2010 15:35

logo-z-napisem-białe