Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

opioidy endogenne

Grupa naturalnie występujących opiatopodobnych peptydów produkowanych przez mózg lub przysadkę. Występują w co najmniej dwóch podstawowych grupach: enkefalin i endorfin. Mogą oddziaływać na receptory opiatowe, modulując w ten sposób odczuwanie bólu. Odgrywają istotną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych wywołanych przez ból, takich jak lęk czy strach.

zobacz również: opiaty, opioidyReber A. (2000). Słownik psychologii (s.452). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 17:06
opioidy endogenne ← opioidy osobowość →

logo-z-napisem-białe