Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

choroby psychosomatyczne

Choroby, w których etiologii istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Termin ten był używany przez przedstawicieli medycyny psychosomatycznej, której korzenie sięgają psychoanalizy.

Współczesna psychologia zdrowia zakłada, że czynniki psychospołeczne mogą odgrywać jakąś rolę w powstawaniu chorób, lecz jest to raczej rola pośrednicząca, wymagająca głębszego zbadania, szczególnie w obrębie psychoneuroimmunologii. Obecnie więc psychologowie zdrowia unikają terminu choroba psychosomatyczna.Wrześniewski K. (1998) Meydcyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia czy psychologia chorego somatycznie? Nowiny Psychologiczne, 4/1998
Last updated on 26 September 2010 13:29

logo-z-napisem-białe