Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

grupy DDA

Samopomocowe grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików, organizowane najczęściej według zasad Dwunastu Kroków, pod patronatem Al-Anon.

zobacz również: DDA, Al-Ateen, dziecko alkoholika (COA)Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Kinney J., Lepton G. (1996), Zrozumieć alkohol (s.160-161). Warszawa: PARPA
Last updated on 26 September 2010 15:05

logo-z-napisem-białe