Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

neuroprzekaźnik

każda z substancji służących jako środek komunikacji przez szczeliny synaptyczne; między kolbkami końcowymi jednego neuronu a błoną komórki odbiorczej, po drugiej stronie synapsy. Działanie neuroprzekaźnika polega na wywołaniu krótkiej zmiany napięcia na błonie postsynaptycznej neuronu odbierającego: albo przez depolaryzację, albo hiperpolaryzację. Istnieje wiele neuroprzekaźników, których czynności i występowanie w układzie nerwowym zostały zidentyfikowane, np. acetylocholina, dopamina, serotonina. Należy zauważyć, że niektóre substancje zaliczane do neuroprzkaźników na tej podstawie, że są wytwarzane w neuronach, mają identyczny skład chemiczny jak substancje, które działają również jako hormony (np. noradrenalina i endorfiny); neurohormony.Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 28). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 16:56

logo-z-napisem-białe