Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

neuropatia obwodowa

Schorzenie i zaburzenie funkcji nerwów obwodowych. Może się objawiać drętwieniem kończyn, parastezjami („kłucie i mrowienie”), osłabieniem kończyn lub utratą masy mięśniowej i zanikiem głębokich odruchów ścięgnistych. Neuropatii obwodowej mogą towarzyszyć zaburzenia funkcji autonomicznego układu obwodowego. Na ogół wiąże się z towarzyszącymi piciu niedoborami pokarmowymi, przede wszystkim wielu witamin, a zwłaszcza witaminy B1. Najczęściej spotyka się ją w chorobie alkoholowej, ale może być również powodowany (choć znacznie rzadziej) przez używanie innych środków psychoaktywnych, w tym opioidów. Długotrwałe leczenie witaminą B1 pozwala na wyraźne zmniejszenie lub nawet całkowite ustąpienie objawów.Podstawy klinicze neurologii (1998). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Last updated on 26 September 2010 16:55

logo-z-napisem-białe