Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

narcystyczna osobowość

zaburzenie osobowości cechujące się przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do przeceniania własnych rzeczywistych dokonań, ekshibicjonistyczną potrzebą uzyskiwania uwagi i podziwu, zaabsorbowaniem fantazjami o sukcesie, bogactwie, władzy, szacunku lub idealnej miłości oraz niewłaściwymi reakcjami emocjonalnymi na krytycyzm ze strony innych.

zobacz również: narcyzmReber A. (2000). Słownik psychologii (s. 468). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 16:46
narcystyczna osobowość ← motywacja narcyzm →

logo-z-napisem-białe