Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

używanie eksperymentalne

zazwyczaj klika początkowych incydentów używania określonego środka psychoaktywnego. Czasami termin ten stosuje się dla określenia przyjmowania środków psychoaktywnych w sposób nieregularny, wręcz incydentalny.Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (57) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 28 September 2010 20:47

logo-z-napisem-białe