Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

drink standardowy

Ilość napoju alkoholowego zawierająca w przybliżeniu tę samą ilość etanolu (w gramach), niezależnie od typu napoju. Za standardowy drink uważa się 360 ml piwa, 120 ml wina lub 37 ml wódki. Każda z tych porcji zawiera w przybliżeniu taką samą ilość czystego alkoholu - około 12 g
Last updated on 26 September 2010 13:43

logo-z-napisem-białe