Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

DSM-IV

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Fourth Edition)

Kryteria klasyfikacji zaburzeń psychicznych, opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku. Służą jako podstawa diagnozy chorób psychicznych. W podręczniku DSM-IV obok kryteriów diagnostycznych uwzględniono także opis zaburzeń i wytyczne do terapii. Innym dużym systemem klasyfikacyjnym stosowanym w psychologii klinicznej i w psychiatrii jest system prezentowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Ostatniej rewizji DSM (DSM-IV) dokonano w celu skoordynowania terminologii z terminologią ICD-10.

zobacz również: PsychologyNet.org

Reber A. (2000). Słownik psychologii (s. 369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 13:45

logo-z-napisem-białe