Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

dziecko alkoholika (COA)

Osoba, której przynajmniej jedno z rodziców jest lub było alkoholikiem. Początkowo koncentrowano się na wpływie alkoholizmu rodziców na dzieciństwo i okres dorastania dziecka. Od lat osiemdziesiątych ważne stało się również zagadnienie dorosłych dzieci alkoholików (DDA).Leksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Last updated on 26 September 2010 13:54
dziecko alkoholika (COA) ← dysleksja ecstasy →

logo-z-napisem-białe