Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

metadon

Syntetyczny lek opiatowy, stosowany w terapii zastępczej osób uzależnionych od heroiny. Może być podawany doustnie, co zmniejsza ryzyko zakażenia HIV wśród heroinistów; charakteryzuje się długim okresem działania. Sam metadon wywołuje również uzależnienie. Podawanie go jako substytutu heroiny wywołuje uzależnienie krzyżowe i tolerancję krzyżową.

zobacz również: opioidy, terapia podtrzymująca, opiatyLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Reber A. (2000). Słownik psychologii (s.362). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Last updated on 26 September 2010 16:37

logo-z-napisem-białe